Ako si vybrať zo širokej ponuky digitálnych multimetrov, ktoré sú k dispozícii na trhu, za  odlišné ceny a v rozličnej kvalite môže byť skutočne tvrdým orieškom pri výbere. Digitálne multimetre sú jedným z najbežnejšie používaných elektronických testovacích prístrojov a sú základnou výbavou či už hobby nadšenca, domáceho majstra, či profesionála. Pri výbere digitálneho multimetra môže nastať situácia, kde pred prvotnou požiadavkou na kvalitu, prevládne nízka cena. Dobre si preto zvážte, či je cena podstatnejšia pred kvalitou a najmä pred bezpečnosťou. Nechcem vás v tomto článku odrádzať v žiadnom prípade od nákupu lacných multimetrov, alebo nútiť vás k nákupu drahších značiek, ale vedzte, že multimeter za 10€ zmeria napätie do 50V rovnako spoľahlivo ako multimeter za 300€ a viac.

Prečo je cena u značkových prístrojov v niektorých prípadoch až desaťnásobná - aký je rozdiel? Dobrá otázka, ktorá si zaslúži niekoľko odpovedí, ktorá nájdete nižšie zhrnuté v tabuľke.

  Drahší - značkový multimeter Lacný - neznačkový multimeter
Záruka a zákaznícky servis Záruka a technické zázemie výrobcu Bez záruky a bez technického zázemia výrobcu
Kalibrácia Kalibrácia a kalibračný protokol Bez kalibrácie a bez kalibračného protokolu
Presnosť merania Vysoká Dobrá
Bezpečnosť používania Deklarovaná trieda bezpečnosti CAT Iba uvedená, ale nie preverená trieda bezpečnosti
Príslušenstvo Vyššia cena meracieho príslušenstva Nízka cena meracieho príslušenstva
Kvalita príslušenstva Vysoká Priemerná
Možnosť nasadenia v profesionálnej praxi Áno Nie
Cena vysoká nízka

 

Našťastie pri nákupe aj lacných DMM je možné kúpiť veľmi výkonné testovacie prístroje, ktoré sú vhodné pre veľmi veľa aplikácií na testovanie elektrických a elektronických zariadení, aj keď pri meraniach na  hornom napäťovom rozsahu sú lacné multimetre nevyhovujúce z hľadiska bezpečnost obsluhy. Údaj CAT na takomto multimetri je totiž "IBA" uvedený - ale nie deklarovaný, to znamená, že pri kúpe takéhoto multimetra nedostanete žiaden hodnoverný bezpečnostný certifikát - jednoducho povedané "výrobca dá od takéhoto výrobku ruky preč" a čo je časté, tak sa výrobca nedá ani dopátrať. V takomto prípade vám odporúčam pozrieť sa do sekcie v našom blogu "Nebezpečné výrobky" kde čas od času pribudne takýto multimeter do zoznamu. To ovšem  neznamená, že lacný multimeter je nepoužiteľný a nebezpečný. Opak je pravdou, nakoľko záleží hlavne na uvedomelosti obsluhy pred zakúpením digitálneho multimetra  a aj pri jeho používaní.

Pred samotným nákupom si preto dobre zvážte jeho budúce použitie - teda aké sú skutočné požiadavky. Je to preto, aby ste zbytočne nepriplácali za funkcie, ktoré využijete iba raz za rok, alebo nikdy.

Analýza požiadaviek pred nákupom DMM

Predtým, ako sa pustíte do prehľadávania internetu a následného nákupu digitálneho multimetra, je najskôr potrebné pozrieť sa na jeho funkcie. Ďalej zvážte, či sa bude jednať o jeho príležitostné použitie alebo sa vyžaduje na profesionálne použitie na plný úväzok. Bude to vyžadovať vysokú úroveň presnosti a spoľahlivosti? Aká schopnosť merania je potrebná. Môže sa položiť týchto a mnoho ďalších otázok.

Je tiež potrebné preskúmať ďalšie požiadavky vrátane typu meraní, ktoré bude potrebné vykonávať, a ďalších požiadaviek. Dôkladná analýza, ak je to v porovnaní s odhadovanými nákladmi, je vždy užitočná: starostlivá analýza meraní, ktoré sa majú vykonať, podmienok, za ktorých sa vykonajú, a akýchkoľvek bezpečnostných / regulačných požiadaviek. Bezpečnosť, aj keď je v mnohých ohľadoch neviditeľná, je dôležitým faktorom pre skúšobné zariadenie, keď sa majú robiť merania vysokého napätia zo siete / napájania.

Nákup DMM - kľúčové body

Pri kúpe digitálneho multimetra musíte brať do úvahy niekoľko konkrétnych bodov. Neexistuje jediná odpoveď a jediný najlepší digitálny multimetr. Pred jeho zakúpením je potrebné zistiť, čo sa vyžaduje, a potom zvoliť najlepší  pomer cena / výkon / spoľahlivosť.

Medzi kľúčové body pri výbere patria

  • Spôsob vyhotovenia multimetra - multimetre je možné zakúpiť v troch základných vyhotoveniach. Stolové - určené na pracovný stôl, ručné - pre všeobecné použitie a kliešťové - určené pre prácu najmä v teréne. Stolové nultimetre majú dostatok meracích funkcií, veľký a prehľadný displej a sú určené pre stacionárne použitie, ankoľko k prevádzke potrebujú sieťové napájanie. Ručné multimetre súnajbežnejšie používaným druhom multimetra, ktorý je vhodný na prácu v interieri a aj exteriery, nakoľko sú napájané batériou. Poskytujú množstvo štandardných, ale aj neštandardných prístrojv, a dokážu čiastočne nahradiť aj niektoré jednoúčelové meracie prístroje. Kliešťové multimetre sa využívajú najmä na prácu v teréne. Majú obmedzený rozsah funkcií a umožňujú bezdotykové merania vysokých hodnôt AC a DC prúdov a napätí.
  • Všeobecnosť použitia -  Zvážte, či sa digitálny multimetr má používať na domáce / hobby použitie alebo na náročnejšie profesionálne použitie. Ak sa má používať v domácnosti alebo na hobby, je nepravdepodobné, že bude potrebovať určitú úroveň robustnosti, presnosti a spoľahlivosti ako úroveň používaná na priemyselné alebo profesionálne použitie. Medzi nákladmi na domáce použitie a nákladmi na profesionálne použitie je podstatný rozdiel - najmä cenový. Niektoré digitálne multimetre základnej úrovne je možné kúpiť už od 10 €. Je nepravdepodobné, že by tieto DMM mali rovnakú úroveň funkčnosti, odolnosti a schopností ako ich drahšie náprotivky. Bezpečnostné a kalibračné  certifikáty atď.
  • Presnosť a celková spoľahlivosť nebude pre low-endové DMM tak vysoká, a nebudú tam ani také veci ako robustnosť puzdra a "izolovnosť" meracích sond. Avšak pre príležitostné domáce použitie ponúkajú tieto multimetre veľmi dobrú hodnotu za peniaze a často dáva zmysel, aby ste neutratili príliš veľa peňazí nákupom drahého DMM.
  • Ampére, volty a ohmy -  Všetky digitálne multimetre budú schopné ponúknuť základné merania prúdu, napätia a odporu. Toto sú základné merania, ktoré sú súčasťou každého multimetra. Skontrolujte však, či sú v DMM dostupné rozsahy, ktoré môžete potrebovať, pretože nie každý multimeter napríklad disponuje rozsahom pre meranie prúdu v hodnotách µA, alebo odporu v mΩ. Dostupné rozsahy sú jednou z najzákladnejších špecifikácií, tak si to pred kúpou digitálneho multimetra overte. Rovnako sa pozrite, či vami vyhliadnutý multimeter mozsahy pre DC a AC napätia a prúdy, nakoľko v dnešnej dobe nemá zmysel kupovať multimeter, ktorý by toto nezvládal.
  • Dodatočné merané veličiny -  Digitálne multimetre sú dnes schopné poskytnúť celý rad meraní rôznych elektrických veličín nad rámec základných veličín - prúd, napätie a odpor. Rozsahy môžu zahŕňať bzučiak pre test kontinuity, rozsahy pre meranie teploty, kapacity, diód a tranzistorov, ako aj frekvencie, indukčnosti  a niekoľko ďalších veličín s lepšou, alebo horšou presnosťou merania. Aj keď je funkcia bzučiaka (test kontinuity)  veľmi jednoduchá, je obzvlášť užitočná. Pokiaľ budete pracovať s rukami hlavou a mulimeter budete mať položený nižšie budete mať dosť roboty s tým, aby ste meracie sondy udržali na menranom mieste a a neskĺzli z neho, čo by mohlo viesť k skratu, alebo k chybnému meraniu. Pretože rôzne DMM budú ponúkať rôzne možnosti, je potrebné zvážiť, čo budú pri vašich požiadavkách potrebné. Musím ešte podotknúť, že niektoré z meraných veličín, poskytujú skôr informatívny výstup - teda presnosť merania nie je veľmi vysoká a určite sa nevyrovná v presnosti napríklad špecializovanému stolovému RLC meraču. Rovnako nečakajte špičkovú presnosť napr. pri meraní frekvencie, akú vám môže poskytnúť iba stolný čítač frekvencie, či osciloskop.
  • True RMS -  Pri meraní hodnôt striedavého prúdu má skutočný tvar krivky hlavný vplyv na presnosť merania. Často sa predpokladá, že tvar vlny AC bude sínusový, ale nie je to tak vždy. Pretože tvar vlny je rozhodujúci, je potrebné s tým počítať.

Mnoho digitálnych multimetrov ktoré sú označené ako "RMS" poskytuje iba priemerné kvalitné výsledky pri meraní hodnôt striedavého prúdu. Toto vám však nezabezpečí adekvátnu presnosť merania pre sínusové signály. Preto majte na pamäti skutočnosť, že ak sa priebeh sínusovej vlny vlny líši od štandardu, tak meraný výsledok bude obsahovať s určitosťou chyby. Priemerne multimetre môžu spôsobiť významné chyby v meraní, ak sa používajú na merania s inými signálmi ako sínus.

Ak je potrebné vykonávať merania RMS, je potrebné zakúpiť správny digitálny multimetr, ktorý sú schopný poskytovať skutočné hodnoty RMS. Tie sú zvyčajne cenovo drahšie ako tie, ktoré ich neposkytujú. Preto pred nákupom skontrolujte, či je na multimetri uvedené označenie "True RMS", nielen "RMS" a to nielen na prístroji, ale aj v užívateľskej príručke, či popise.

  • Presnosť a rozlíšenie - Presnosť a rozlíšenie sú dva kľúčové aspekty spojené s akýmkoľvek digitálnym multimetrom. Pri výbere digitálneho multimetra je potrebné rozlišovať medzi týmito dvoma aspektmi a určiť, či je výkon primeraný.
  • Automatická voľba meracieho rozsahu - Užitočnou funkciou digitálneho multimetra, je automatická voľba automatického rozsahu. Táto funkcia umožňuje DMM zvoliť správny rozsah. Musíte len zvoliť DC / AC a ampére / volty / ohmy atď., a multimeter urobí zvyšok. Toto je veľmi užitočná funkcia pri mnohých meraniach, napríklad keď máte v rukách obe sondy, tak je niekedy (vždy) nepraktické dávať sondy z rúk a zmeniť merací rozsah, najmä ak pracujete na obvodoch pod napätím.

Stojí preto za zváženie, či je to požiadavka pri kúpe digitálneho multimetra, nakoľko sú dostupné modely s, alebo bez nej. Táto funkcia obzvlášť užitočná pre aplikácie, ako sú merania v teréne, kde nemusí byť vhodné stále vyberať rozsah, aby ste dosiahli optimálne čítanie. Táto funkcia je dostupná aj u lacnejších multimetrov, za zváženie stojí najmä rýchlosť prepínania rozsahov, ktorá môže byť vyššia, ale aj nižšia.

Trieda bezpečnosti CAT - Pri meraní napätia, najmä na elektrických inštaláciách, je potrebné zabezpečiť, aby mal digitálny multimetr zodpovedajúce bezpečnostné hodnotenie. Príslušné technické normy kategorizujú meraciu techniku podľa spôsobu použitia a radia ich do bezpečnostných tried. Tieto zohľadňujú nielen pracovné napätie, ale aj odolnosť voči špičkovým prechodným javom, ktoré sa často vyskytujú. Je potrebné zabezpečiť, aby bol každý merací prístroj používaný pre tieto aplikácie vhodne dimenzovaný.

Tieto špecifikácie a certifikácie sú bežne dostupné iba pre značkové multimetre. Spoločnosti, ktoré vyrábajú multimetre podľa týchto špecifikácií, si ich musia nechať otestovať, čo stojí čas a peniaze. Low-end multimetre pre príležitostné použitie takúto certifikáciu nemajú. Pre aplikácie, kde technici pracujú na vysokom napätí, sa vyžaduje vysoká trieda bezpečnosti. Je nevyhnutné, aby bol zaručený bezpečný stav meradla za každých podmienok. Pre bežné príležitostné použitie s nízkym napätím sa tieto hodnoty zvyčajne nepovažujú za potrebné. Nie je však pravdepodobné, že kvalita zostavenia a hodnotenie komponentov pre niektoré nízkonákladové multimetre splnia prísne štandardy potrebné pre použitie vysokého napätia. Často sa na rozsahoch vysokého napätia  pri lacných multimetroch používajú aj malé komponenty na povrchovú montáž, ktoré nespĺňajú bezpečnostné požiadavky, preto je lepšie vyhnúť sa týmto multimetrom, kde existuje vysoká pravdepodobnosť prierazu vysokým napätím.

  • Meracie sondy -  Väčšina digitálnych multimetrov je dodávaná so sadou meracích sond, ktorých kvalita prevedenia a trieda bezpečnosti priamo úmerná značke a cenovej triede multimetra. Preto sa vždy uistite, že ide o sondy s požadovanou triedou bezpečnosti CAT - čo platí najmä u lacných prístrojov, kde je trieda bezpečnosti iba uvedená, ale nie ničím deklarovaná. Rovnako zvážte možnosť dokúpenia príslušenstva k meracím sondám - injektory, oká, krokosvorky atď.

Pred mnohými rokmi boli sondy pripojené k multimetru pomocou jednoduchého banánového konektora, v dnešnej dobe sú pripojenia chránené oveľa lepšie, ale vždy sa uistite, že pri práci s nimi nemôže dôjsť k dotyku so živou časťou. Rovnako za plus považujem, ak je prívodný vodič izolovaný silikónom - nie PVC.

Rozhodnutie o nákupe DMM

Po preskúmaní špecifikácií rôznych digitálnych multimetrov je možné získať dobrú predstavu o tom, aký multimeter je pre vás potrebný. Ako som napísal na úvode - nezatracujem lacné multimetre ako také, ale je potrebné si pri nich zodpovedať niekoľko dôležitých otázok. Zatiaľ čo nízkonákladový digitálny multimetr môže vyhovovať požiadavkám mnohých hobby alebo domácich aplikácií, pri zvažovaní nákupu digitálneho multimetra pre profesionálne alebo komerčné použitie alebo pre práce na vysokom napätí je často z dlhodobého hľadiska oveľa efektívnejšie kúpiť si digitálny multimetr drahší, ktorý je lepšie špecifikovaný, má požadované bezpečnostné hodnotenie, je robustne vyrobený, dá sa kalibrovať a je k nemu dostatočná zákaznícka podpora od výrobcu.

V zásade dostanete vždy iba to, za čo zaplatíte, takže každé nákupné rozhodnutie by malo brať do úvahy celkový výkon a požiadavky, nielen základné rozsahy a rozpočet. Sledujte náš blog, youtube kanály našich partnerov, nakoľko aj toto sú dobré vodítka pri nákupe kvalitnej meracej techniky. Ak máte otázky - pýtajte sa, radi vám odpovieme.