Spoločnosť HAKEL, výrobca zariadení pre dohľad nad zdravotníckou izolovanou sústavou, vás v spolupráci so vzdelávacou spoločnosťou Elektro Management pozýva na bezplatné odborné školenie, na ktorom vám priblíži svoje riešenie pre projektovanie a prevádzkovanie ZIS Zdravotnícka izolovaná sústava